Redaktionelle retningslinjer

Redaktionelle retningslinjer

Når du læser og ser videoer på australian-bodycare.dk, vil vi gerne sikre os, at du kan have tillid til vores indhold. Så vi har troværdigheden i fokus.

Alt vores indhold, tekster og videoer, er lavet ud fra de redaktionelle retningslinjer, som vi beskriver her på siden.

På australian-bodycare.dk er vores mål at give så grundige, fyldestgørende og troværdige oplysninger om emner, der er relateret til vores produkter, som overhovedet muligt. Det gør vi, for at vores læsere skal kunne stole på både vores informationer, rådgivning og vejledning og have fuld tillid til både os og de skribenter og faglige eksperter, der udvikler vores indhold.

Vores retningslinjer beskriver den proces, der ligger bag udviklingen og udvælgelsen af det indhold, vi udgiver her på australian-bodycare. Samtidig skal det dokumentere den grundighed, som vi gennemgår, bedømmer og evaluerer vores indhold med, inden det bliver udgivet på siden.

Hvis du har et helbredsproblem, og det er det, der har fået dig ind på vores side, anbefaler vi altid, at du opsøger din egen læge, for at få den korrekte bistand. Produkter fra Australian Bodycare er ikke lægemidler, men er særligt egnede til den nødvendige daglige pleje af hudproblemer.

På australian-bodycare kan vi kun give dig oplysende guides og input om emner, der er relateret til vores produkter.

Vores retningslinjer lever op til de krav, der stilles til medicinske og sundhedsfaglige online-medier – som de er beskrevet i den såkaldte HON Code. Det er et adfærdskodeks lavet af interesseorganisationen Health on the Net specielt for sundhedsfaglige online medier som australian-bodycare

HON Code omhandler disse punkter:

Autoritet – indholdet er skrevet og redigeret af skribenter med en kvalificeret sundhedsfaglig uddannelse, hvis det ikke er tilfældet, vil det tydeligt fremgå, at indholdet er udviklet af en person uden sundhedsfaglig uddannelse.

Supplement – indholdet på vores side skal ses som et supplement af oplysninger og guides, der ikke kan erstatte kontakt med læge eller andet sundhedsfagligt personale før du bliver behandlet for en konkret lidelse.

Fortrolighed – hvis du skriver personlige oplysninger i formularer eller mails, behandler vi disse oplysninger med fortrolighed. Vi deler ikke dine personlige oplysninger, mailadresse eller anden kontaktoplysninger med trediepart.

Kildeangivelse – til alle artikler tilstræber vi at give en komplet liste over kildeangivelser, og vi vil guide dig i til steder, hvor du kan få uddybende informationer på andre lægelige og sundhedsfaglige hjemmesider, der har samme høje kvalitetskrav, som vi stiller til vores indhold.

Berettigelse – alle påstande, fordele og erklærede virkninger af et konkret produkt skal kunne dokumenteres af videnskabelige undersøgelser eller via relevante kildehenvisninger.

Gennemsigtighed – alle oplysninger om udgiveren, skal fremgå tydeligt på vores hjemmeside og i de redaktionelle retningslinjer.

Økonomiske interesser – udgiverens interesse i og eventuelle økonomiske udbytte af at udgive indholdet på siden, skal tydeligt fremgå på siden.

Annoncepolitik – det skal være tydeligt for dig som besøgende at se, hvad der er annoncer på siden.

Alle artikler og andet indhold på australian-bodycare.com er udviklet eller revideret af personer med den nødvendige sundhedsfaglige uddannelse og viden. I de tilfælde hvor indholdet er formidlet af en journalistisk uddannet ressource, er det baseret på viden fra kompetente kilder eller research på relevante hjemmesider, og indholdet er blevet gennemlæst af personer med en relevant uddannelse inden udgivelse.

australian-bodycare.com bliver udgivet af:

Australian Bodycare

info@australian-bodycare.com

+45 6447 1796

Trævænget 14

5492 - Vissenbjerg