Persondatapolitik

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at Australian Bodycare Continental ApS (i det efterfølgende ABC) beskytter alle personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i Persondataforordningen. Politikken oplyser også om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger. ABC har ligeledes udnævnt virksomhedens Produktions- og Logistikchef til Data Protection Officer.

Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger

ABC behandler personoplysninger om

 • Ansøgere
 • Medarbejdere
 • Kunder (forbrugere)

Vi har udarbejdet en fortegnelse (dataregister) over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som virksomheden er ansvarlig for. Personoplysningerne er en forudsætning for, at ABC kan rekruttere, indgå ansættelsesaftaler og sælge og markedsføre sine produkter direkte til forbrugerne online.

Databehandlingens formål og lovlighed

ABC behandler personoplysninger i forbindelse med

 1. Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og behandling af løn
 2. Salg til forbrugere via vores hjemmeside australian-bodycare.com og online markedsføring herunder cookies

Vi benytter kun personoplysningerne til de nævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger der er nødvendige til opfyldelse af formålet.

Persondatapolitik - Personaleadministration

 1. Opbevaring og sletning af data

ABC har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger angående ansøgere, medarbejdere og tidligere ansatte.

 • Personoplysninger opbevares i fysiske mapper
 • Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev
 • Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen
 • Alle ansøgninger skal sendes til job@australian-bodycare.com. Personoplysninger for ansøgere slettes efter 6 måneder og personoplysninger for medarbejdere slettes 5 år efter endt ansættelse
 1. Datasikkerhed

ABC har gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 • Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring.
 • Alle computere har adgangskode, og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre.
 • Computere har installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.
 • Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr.
 • USB-nøgler, eksterne harddiske mv. med personoplysninger er opbevaret i aflåst skuffe eller skab.
 • Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe.
 • Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering.
 • Alle relevante medarbejdere er instrueret i behandling og beskyttelse af personoplysninger.
 1. Videregivelse

Personoplysninger om medarbejdere kan blive videregivet til offentlige myndigheder, fx SKAT og pensionsselskaber.

 1. Databehandlere

ABC benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav. Der indgås en skriftlig databehandleraftale med disse.

 1. Rettigheder

ABC varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning, og orienterer de registrerede om virksomhedens behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ret til at klage til Datatilsynet.

 1. Brud på persondatasikkerheden

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmelder ABC hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. Virksomhedens Data Protection Officer er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer det vedrører, og hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer, samt hvordan ABC har afhjulpet eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem ABC behandler personoplysninger, vil vi underrette disse. ABC dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden.

NÅR DU TILMELDER DIG VORES NYHEDSBREV

For at kunne distribuere vores nyhedsbreve, vil vi, bede om følgende informationer fra dig:

E-mailadresse

Vi gemmer dine oplysninger i en database på en beskyttet server. Det er kun Australian Bodycares webansvarlige, der i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner har adgang til dine oplysninger.

Vi garanterer, at vi ikke videregiver eller sælger din e-mailadresse til andre virksomheder. Vi sender kun nyhedsbreve ud til de modtagere, som selv har valgt at tilmelde sig nyhedsbrevet.

Hvis du har modtaget vores nyhedsbrev uden at have givet os din accept, kan det skyldes, at en person, som du kender, har videresendt det til dig.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kan du forvente at modtage 1-4 månedlige nyhedsbreve med e-mail fra Australian Bodycare.

Nyhedsbrevet vil indeholde de seneste tilbud, nyheder og information om aktuelle kampagner.

Ved registrering accepterer du også at modtage servicemeddelelser, herunder påmindelser om en forladt kurv på australian-bodycare.dk, opfølgende e-mails efter et køb på australian-bodycare.com og e-mails, der indeholder Australian Bodycare produkter, som du har vist interesse for.

Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet i et link nederst i nyhedsbrevene. Australian Bodycare vil opbevare dine personlige informationer, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Klik her og læs mere:

Cookie/privatlivspolitik
Handelsbetingelser