Vores Ansvar, Vores Planet

Vores CSR Strategi

Vi har en helhedsorienteret tilgang til CSR- arbejdet og har commited os til at drive forbedringsprojekter indenfor en række områder:

 • Emballage ikon

  Emballage

 • Vand og energi ikon

  Energi & Vand

 • HR ikon

  HR

 • Leverandørsamarbejde ikon

  Leverandørsamarbejde

 • Arbejdsmiljø ikon

  Arbejdsmiljø

 • Recepter og råvarer ikon

  Recepter & Råvarer

Vi gør det allerede godt

Bæredygtig Tea Tree Oil

Hos Australian Bodycare sørger vi for at vores leverandører lever op til de samme standarder som os, hvad angår bæredygtighed. En af vores vigtigste leverandører er Stepping Stone Plantation, der er en lokal australsk plantage med Tea Trees. De leverer 100% bæredygtig Tea Tree Oil, der bliver brugt til alle vores produkter. For dem er bæredygtighed ikke bare en ny idé, men en langvarig måde at tænke, handle og leve på, som gør det muligt for os at opfylde vores nuværende behov, uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers behov.

Produktionen af australsk tea tree oil er generelt allerede en meget bæredygtig proces sammenlignet med mange andre landbrugsaktiviteter. De træer de dyrker er hjemmehørende i Australien og kræver derfor meget sjældent yderligere kunstvanding fra eksisterende vandveje. Produktionen af olien kommer fra en årlig beskæring af træerne, hvilket adskiller sig fra en almindelig høst, hvor hele roden af planten rives op og plantes på ny. Dernæst dampdestilleres materialet, der er skåret fra træerne. Desuden genbruger de andre industriers spildolie til destillationsprocessen, hvilket alt sammen sikrer minimal indvirkning på miljøet. Derfor er vi med vores brug af Stepping Stone Plantation som vores leverandør med til at imødekomme FN’s verdensmål nr. 15 Livet på land og FN’s verdensmål nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion.

Vi passer på miljøet

Australian Bodycares miljøpåvirkning mindskes ved at have alt produktion samlet lokalt i Vissenbjerg, så CO2-aftrykket fra transport af varer minimeres.

Emballagen bliver primært produceret i EU, og dermed kun fragtet med lastbiltransport.

Alle Australian Bodycare’s pap- og papiremballager er FSC-certificeret. Det betyder at papirmassen bliver udvundet fra ansvarligt drevne skove. Ved bæredygtig udnyttelse af naturen, sikres at dyr- og planteliv bliver beskyttet og at de mennesker, som arbejder i skovene, er beskyttet.

Samarbejdet med FSC imødekommer FN’s verdensmål nr. 15 omkring fremskridt i forhold til bæredygtig skovforvaltning.

Vores medarbejdere

Australian Bodycare gør en ihærdig indsats for at ansætte medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet, som for eksempel flexjobbere og pensionister. Derudover gør vi også brug af beskyttede værksteder til lette pakkeopgaver.

Løbende har vi ansat en håndfuld elever, lærlinge og praktikanter, som vi uddanner og så vidt muligt giver muligheden for at gøre karriere hos os.

I Oktober 2021 har vi opsat en hjertestarter og sørger for at udvalgte medarbejder, sammen med medarbejdere fra nabovirksomheder er trænet i at give førstehjælp. Hjertestarteren er naturligvis tilgængelig for alle i lokalområdet.

Alle disse punkter bygges på FN’s verdensmål nr. 3 Sundhed og Trivsel, nr. 4 Kvalitetsuddannelse og nr. 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Vores Produkter

Alle vores produkter er 100% veganske – dog med undtagelse af Rescue Cream og Barrier Cream, som indeholder bivoks.

Alle produkterne er dermatologisk testet i forhold til den EU-godkendte standard Cosmetics Europe, så vi ikke udsætter forbrugeren for produkter, som deres hud ikke kan tåle. Alle vores produkter er 100% fri for parabener og andre hormonforstyrrende stoffer. Derudover indeholder vores produkter også kun naturlige parfumestoffer, der findes i de ingredienser vi bruger. Dette hører ind under FN’s verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel.

Vedrørende emballagen er vi skiftet fra at bruge PP- til PET-flasker, som består af mindre plast og er 100% genanvendeligt, hvis det sorteres korrekt. Som noget nyt er vi også begyndt at lave tryk på tuber i stedet for at sætte etiketter på, hvilket gør det nemmere at sortere korrekt. Dette hører ind under FN’s verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion.

Størstedelen af den palmekerneolie vi anvender, er RSPO-certificeret, hvilket betyder at palmeolien lever op til miljømæssige og sociale principper og kriterier. Vi arbejder hele tiden på at øge andelen af RSPO. Dette hører ind under FN’s verdensmål nr. 15 Livet på land.

...Men vi vil gøre det endnu bedre

Vores Initiativer & Mål

Emballage

 • Øge andelen af materialer der indgår i cirkulære kredsløb
 • Øge mængden af up-cycling
 • Flytte materialer opad i affaldshierakiet

Leverandørsamarbejde

 • Sikre at vores leverandører agerer i overensstemmelse med vores CSR-politik

Energi & Vand

 • Flytte materialer opad i affaldshierakiet
 • Undersøge muligheder for at øge andelen af grøn energi

Arbejdsmiljø

 • Sikre ordentlige og sikre arbejdsforhold for medarbejderne

HR

 • Undersøge muligheder for at øge andelen af grøn energi

Recepter & Råvarer

 • Sikre at recepter ikke indeholder miljøskadelige råvarer
 • Forenkle recepter

Emballage

 • Øge andelen af materialer der indgår i cirkulære kredsløb
 • Øge mængden af up-cycling
 • Flytte materialer opad i affaldshierakiet

Leverandørsamarbejde

 • Sikre at vores leverandører agerer i overensstemmelse med vores CSR-politik

Energi & Vand

 • Flytte materialer opad i affaldshierakiet
 • Undersøge muligheder for at øge andelen af grøn energi

Arbejdsmiljø

 • Sikre ordentlige og sikre arbejdsforhold for medarbejderne

HR

 • Undersøge muligheder for at øge andelen af grøn energi

Recepter & Råvarer

 • Sikre at recepter ikke indeholder miljøskadelige råvarer
 • Forenkle recepter